خصوصیات بوستر پمپ های آتشنشانی که باید به آن توجه داشته باشید

 

- تمام اندازه گیریها و محاسبات باید برای آب تمیز با دمای ۲۰درجه سانتیگراد انجام شود.

- برای حالتی که دبی به ۱۵۰درصد نقطه کاری می رسد، توان مورد نیاز موتور می بایست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامی محرکه بر اساس این حالت انتخاب گردد.

 

- برای اطمینان از عملکرد بوستر پمپ ها در شرایط خواسته شده، سازنده می بایست هر بوستر پمپ را جداگانه با آب تست نماید و گواهینامه های تست را ارائه نماید. در گواهینامه تست می بایست منحنی عملکرد، توان جذبی موتور و منحنی بازده نشان داده شود.

 

- در مواقعی که بوستر پمپ می بایست مکش منفی انجام دهد نباید از بوستر پمپ های سانتریفوژ استفاده نمود.

 

- هر بوستر پمپ می بایستی پلاک جداگانه ای داشته باشد. در پلاک بوستر پمپ می بایست فشار کاری، دبی نقطه کاری، سرعت چرخش و فاکتورهای عملکرد موتور ذکر گردد.

 

- هر بوستر پمپ می بایستی دارای فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.

 

- پوسته هر بوستر پمپ می بایستی دارای شیر فشار شکن باشد.

 

- کوپلینگ موتور بوستر پمپ و سایر اجزا دورانی بوستر پمپ می بایستی مجهز به محافظ (گارد) باشد.NFPA 20 چهار گونه هستند:

 

 

 

بوستر پمپ های سانتریفوژ تک طبقه افقی Horizontal End Suction Centrifugal Pump

بوستر پمپ های عمودی خطی Vertical In-Line Pump

بوستر پمپ های اسپلیت کیس یا همان بوستر پمپ های دو مکشه Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump

بوستر پمپ های عمودی توربینیVertical Turbine Pump

 

هر کدام از بوستر پمپ های فوق به گونه های مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً بوستر پمپ های عمودی خطی به انواع کوپلینگی صلب و کوپلینگی انعطاف پذیر تقسیم می شوند و همینطور بقیه موارد که می توان به استاندارد NFPA 20 مراجعه نمود.gpm 1000 در فشار psi 60 باشد و تقاضای مورد نیاز (شیلنگ آتش نشانی) gpm 500 باشد، آنگاه تامین دست کم gpm 1500 نرخ جریان در فشار psi 60 از مجموعه ای از بوستر پمپ آتش نشانی و آب عمومی یا مخزن اختصاصی انتظار می رود. اما در واقع درباره اندازه یک بوستر پمپ آتشنشانی یک پاسخ اساسی که برای همه موارد مناسب باشد، وجود ندارد. بعضی از بیمه گذاران و مراجع دارای قدرت اجرایی ترجیح می دهند که نرخ تقاضای بیشترین جریان از نقطه کارکرد نامی بوستر پمپ (۱۰۰درصد جریان و فشار) تجاوز نکند، اما دیگران مقداری بین نقطه نامی و نقطه بیشینه جریان را می پذیرند که البته به ندرت نقطه بیشینه جریان پذیرفته می شود.

 

همچنین نصب یک بوستر پمپ اضافی در واحدهای خیلی بزرگ کار متداولی است زیرا حتی اگر یکی از بوستر پمپ ها دچار مشکل شود یا برای تعمیر خارج از سرویس باشد، در زمینه تامین آب کافی مشکلی وجود نخواهد داشت. اگرچه بوستر پمپ آتش نشانی الکتریکی، مطمئن است ولی به شدت به در دسترس بودن منبع تغذیه الکتریکی قابل اعتماد وابسته است. بوستر پمپ های آتش نشانی دیزل نیز قابل اطمینان هستند اما آنها نیز به منبع تغذیه خاص خودشان (سوخت دیزل) نیازمندند. روش متداول و مطمئن برای واحدهای بزرگ، استفاده همزمان از یک بوستر پمپ الکتریکی و یک بوستر پمپ دیزل آتش نشانی است.NFPA استانداردهایی هم برای متریال و هم برای منحنی های عملکرد این بوستر پمپ ها وضع کرده است. یک بوستر پمپ آتشنشانی باید مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر می رسد خصوصیات و منحنی عملکرد بوستر پمپ های آتشنشانی متفاوت از نمونه های دیگر می باشد. به عبارت دیگر بوستر پمپ های دیگر صنایع با توجه به ماکزیمم بازده و مسائل اقتصادی انتخاب می شوند اما در بوستر پمپ های آتشنشانی این موضوع از اهمیت اول برخوردار نیست. بوستر پمپ های آتشنشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحی می شوند. ماکزیمم ایمنی و معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این بوستر پمپ ها برخوردار است.FM چیست؟

 

FM  واحد فنی مستقل شرکت Factory Mutual Insurance است که تأییدیه عملکرد برای سیستم ها و تجهیزات با ریسک بالا صادر می کند.

 

در بوستر پمپ های آتشنشانی، تأییدیه FM جزو الزامات و نیازمندی های NFPA می باشد. معمولاً وجود تأییدیه FM نشاندهنده آن است که محصول نسبت به محصولات مشابه از کیفیت خیلی بالاتری برخوردار است.

 

 

 

جزییات ساختار بوستر پمپ های آتشنشانی مطابق با استاندارد NFPA 20NFPA 20چیست؟

 

NFPA 20 استانداردی در رابطه با بوستر پمپ های آتشنشانی می باشد. این استاندارد قوانینی جهت نصب و عملکرد بوستر پمپها، موتورهای محرکه، کنترلرها و اجزای کمکی آنها دارد.NFPA چیست؟

 

NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association می باشد. NFPA  استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان بوستر پمپ های آتشنشانی به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند:

 

 

 

الف) استاندارد NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد.

 

ب) از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولیدکنندگان آبپاش های اتوماتیک، کابین های آتش و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت بوستر پمپ ها مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.