کاربرد لوله کاروگیت پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلي اتيلن- لوله هاي کاروگيت پلي اتيلن دوجداره به دليل استحکام لايه داخلي و خارجي و مقاومت بالا در محيط هاي با خواص شيميايي و فيزيکي متفاوت داراي خواص مهندسي مناسب بوده و لذا کاربردهاي متنوعي پيدا کرده است که از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1 .شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب هاي شهري و صنعتي
2.شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحي درشهرها و مناطق صنعتي و کشاورزي
3.شبکه هاي آبرساني ، آبياري و زهکشي
4.انتقال مايعات صنعتي اسيدها ،بازها، نمک ها، و غيره... بصورت ثقلي
5.مخزن ذخيره مواد و مايعات
6.قالب مستمر در پل هاي کوچک
7.مقسم آبلوله کاروگيت
8.کاربردبعنوان سيفون آب درجاده ها و رودخانه ها
9.معابر آدم رو

نکته اي که مي بايستي همواره در مباحث عمر مفيد لوله کاروگيت پلي اتيلن بدان توجه نمود ، کيفيت توليد و نحوه نصب و کارگذاري آن مي باشد. تمامي سازه هاي مدفون در خاک به نوعي بخشي از ساختار خاک محسوب شده و لذا نيروهاي وارد شده را با برهمکنشي که با يکديگر دارند، تحمل مي نمايند. در نتيجه نصب لوله کاروگيت پلي اتيلن بدون دقت لازم مي تواند باعث عملکرد ضعيف آن در بستر خاک شود