علت استفاده از دوده در لوله های پلی اتیلن

علت استفاده از لوله هاي پلي اتيلني در معرض نور خورشيد ، اشعه مخرب UV باعث تخريب لوله هاي پلي اتلين ميگردد . حال براي جلوگيري از نفوذ اين تشعشعات پرده اي ضد نور از جنس دوده بعنوان ارزانترين آنتي UV در اين محصولات ايجاد ميکنند .
براي بهينه بودن عملکرد اين پرده بايد حداقل 2 درصد دوده بصورت کاملا يکنواختي در لوله توزيع گردد . پايين بودن درصد آن از اين مقدار دوده (2%) باعت اختلال در عملکرد بهينه پرده ضد نور ميشود و بالا تر بودن آن از 3 درصد باعت اختلال در ساير خواص فيزيکي و مکانيکي اين محصول ميگردد . بهترين ميزان طبق اخرين ويرايشات استاندارد ملي ايران از 2 تا 2.5 درصد ميباشد .

ضريب اطمينان
اين ضريب که در استانداردهاي ملي ايران و DIN آلمان از آن صحبت شده است درجه ايمني و اطمينان از طول عمر را تعيين ميکند . به عبارتي لوله با ضريب اطمينان 1.25 به اين معني است که ميزان تحمل واقعي فشار در اين لوله 25 % بالاتر از ميزان فشار اسمي آن در نظر گرفته شده است .
اما در واقع اين ضريب متضمن موارد خاص ميباشد از جمله تحمل فشار هاي مقطعي بالاتر از حد اسمي آن يا نواقصي غير قابل رويت يا غير محسوس که در زمان توليد ، حمل و بارگيري و انبارش بوجود مي آيد .
ضرايب تعريف شده در استاندارد بصورت 1.25 - 1.6 - 2 ميباشد، براي موارد عمومي از ضرايب 1.25 و در موارد ي که حساسيت بالا است مثل شريانهاي اصلي يا خطوط آتش نشاني از ضرايب 1.6 و 2 استفاده ميشود .
بايد دقت داشت ضخامتها و وزن لوله ها با ضرايب مختلف متفاوت است و در زمان طراحي ، عقد قرارداد ، توليد ، کنترل کيفيت و نصب به اين ضرايب بستگي دارد