عمر لوله پلی اتیلن

سه عامل مهم مواد اوليه پلي اتيلن، شرايط محيطي و تنش بر عمر سامانه‌هاي لوله پلي اتيلن تاثير مي گذارد. عامل اول مربوط به پتروشيمي و دو عامل ديگر به محيط اجرا مربوط مي شود. لوله و اتصالات پلي اتيلن

اگر پتروشيمي در توليد گرانول پلي اتيلن تعهد کافي نداشته باشد مواد با کيفيت خوب توليد نمي کند. از طرفي طراح بر حسب PE100 خود رنگ طراحي مي کند ولي مواد پلي اتيلن پتروشيمي کيفيت لازم را ندارد. پس عمر لوله پلي اتيلن کاهش پيدا مي کند و بين توليد کننده، طراح و مالک زير ساختار و مصرف کننده (درايران هر دو عنوان کارفرماست) اعاده حق ايجاد مي شود و هيچ کدام مشکل بوجود آمده را نمي پذيرد. در نتيجه مواد اوليه نقش مهمي ايفا مي کند.
عامل مواد اوليه
فرآيند توليد
عامل محيطي
پرتو فرابنفش
عامل تنشي
نوسانات دمايي
بار استاتيک
بارديناميکي
شکاف و خراش
جوشها
در واقع سيستم لوله پلي اتيلن (لوله، اتصالات، شيرآلات ...) بايد 50 سال عمر کند.