اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن

اتصالات الکتروفيوژن از انواع اتصالاتي است که در خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبرساني قابل استفاده است. در اتصالات الکتروفيوژن کوپلرالکتروفيوژن پلي اتيلنروش حرارت دهي در مقايسه با روشهاي جوش butt fusion است و از جريان برق براي توليد حرارت استفاده مي شود. اين روش به علت ايمني بسيار بالا تنها نوع اتصال مورد تأييد استاندارد IGS براي خطوط انتقال گاز است. با استفاده از اين روش مي توان اتصالات پلي اتيلني مختلف نظير لوله- لوله، لوله- زانويي، لوله- بوشن (براي مثال در تغيير در قطر خط لوله) و ... را ايجاد نمود. لذا محدوديت روش جوش لب به لب پلي اتيلن در مورد اتصال لوله با سايزهاي مشابه را ندارد. همچنين تجربه نشان داده است که اتصال لوله‌هاي پلي اتيلن با جنس هاي مختلف پلي اتيلن نيز در اين روش مقدور است. در کنار ايمني آن، از ديگر مزاياي اين روش در سرعت بالا و تميزي اتصال است. اما از طرفي، محدوديت اين روش در هزينه بالا و حداکثر قطر لوله قابل اتصال با اين روش است.

اتصالات الکتروفيوژن پلي اتيلن شامل انواع کوپلر ، زانو 90 و 45 درجه ، سه راهي مساوي و نامساوي ، تبديل ، کپ و زين و . . . مي باشند و در سايزهاي مختلف توليد مي شوند .زانوالکتروفيوژن پلي اتيلن

• ELGEF Plus Saddles
• ELGEF Plus Elbows
• ELGEF Plus Couplers
• ELGEF Plus Tees
• ELGEF Plus End Caps
• ELGEF Plus Reducers
•ELGEF Plus Metal Transitions
• Electrofusion Machines
• Electrofusion Tools

جوش الکتروفيوژن با روش جوشکاري ذوبي حرارتي(butt fusion) ,متفاوت است.تفاوت اصلي در شيوه گرم کردن محل اتصال است.در روش جوشکاري ذوبي حرارتي, از ابزارهاي حرارتي براي گرم کردن سطح لوله و اتصالات پلي اتيلن استفاده ميشود و لي در جوش الکتروفيوژن حرارت به شکل داخلي و از طريق جريان الکتريکي ايجاد ميگردد. در لوله‌هاي پلي اتيلن, استحکام جوش ايجاد شده به روش الکتروفيوژن, بيشتر از جوش ذوبي سر به سر است.کوپلينگ الکتروفيوژن, از اتصالات رايج براي متصل نمودن دو لوله پلي اتيلن به يکديگر به شمار ميرود.اتصلات الکتروفيوژن پلي اتيلن

جوش الکتروفيوژن نوعي روش جوشکاري لوله و اتصالات پلي اتيلن است که در آن از اتصالات خاصي که داراي سيم مقاومت الکتريکي براي ايجاد گرماي ذوب سطوح جوش مي باشد، استفاده مي شود. جريان الکتريکي از طريق دستگاه جوشکاري الکتروفيوژن و به کمک جعبه کنترل آن به دو انتهاي اتصال منتقل ميشود. همانند روشهاي جوشکاري ذوبي حرارتي ( لب به لب ), انواع اتصالات زيني و سوکتي نيز در روش الکتروفيوژن, مورد استفاده قرار ميگيرد.اصول فرايند جوش الکتروفيوژن,براي اکثر اتصالات الکتروفيوژن يکسان و قابل تعميم است.