جوشکاری لب به لب لوله ‌های پلی اتیلن

• لوله و اتصالات پلي اتيلن الزاما بايد در يک کارخانه توليد گردد در غير اين صورت محل جوش و اتصال دچار ترک و شکستگي ميگردد
• فقط لوله هائي را مي توان تحت اين نوع جوشکاري قرار داد که اولاً از نظر قطر و ضخامت برابر باشند و ثانياً از نظر جنس کاملاً يکسان باشند. لوله و اتصالات پلي اتيلن
• قبل از هر جوش ، بايستي سطوح اتو کاملاً تميز شود . بدين منظور لازم است قبل از جوشکاري اصلي لوله ها ، يک بار جوش آزمايشي (Dummy Join) صورت گيرد.
• همواره صحت عملکرد ترموستات مربوط به اتو از طريق ترمومترهاي دقيق ديجيتالي کنترل شود تا اطمينان حاصل شود دماي مورد نظر در اتو تامين مي گردد.
• بجز مواقعي که اتو در بين دو لوله قرار دارد، همواره اين وسيله بايستي در غلاف مربوطه نگهداري شود تا از جريان باد، گرد و خاک و خرابي محافظت شود.
• همواره لازم است دو سر لوله هاي مورد جوشکاري که خارج از دستگاه هستند بوسيله درپوش هاي مربوط (Cap) پوشيده شوند تا از جريان سريع هوا و کوران جلوگيري شود، چون در غير اينصورت سريع سرد مي شوند و معيوب خواهند بود.
• بهتر است در زير دستگاه جوشکاري بستر مناسب و تميزي پهن شود تا آلودگي و ذرات مزاحم محيط اطراف مانع کار نگردند.