اساس بوستر پمپ های آتشنشانی

 

برخی از اصول بنیادین  بوستر پمپ های آتش نشانی عبارتند از:

انتظار می رود که این بوستر پمپ ها فشاری معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامی خود را (در شرایط نرخ جریان صفر) ایجاد کنند.

نقطه نامی بوستر پمپ، فشار و جریان معادل ۱۰۰ درصد فشار و جریان نامی را ایجاد می کند.

بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک بوستر پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل ۱۵۰ درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل ۶۵ درصد فشار نامی است.

ویژگی های این سه مولفه، به تعریف منحنی مشخصه بوستر پمپ برای یک بوستر پمپ آتش نشانی خاص کمک می کنند.

 

اندازه مناسب یک بوستر پمپ آتشنشانی چقدر است؟

 

پاسخ های فراوانی برای این پرسش وجود دارد ولی بیشتر متخصصان معتقدند که یک بوستر پمپ آتشنشانی باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند آب کافی (جریان و فشار) برای بیشترین جریان مورد انتظار از هر اسپرینکلر منفرد یا یک سیستم سیلابی همچنین یک مقدار اضافه (شیلینگ آتشنشانی) برای نیازهای اطفاء حریق، را تامین کند.

متریال بوستر پمپ های آتشنشانی از چه نوع است؟

 

 پوسته بوستر پمپ ، با توجه به فشار کاری بوستر پمپ، پوسته بوستر پمپ ممکن است تحمل کند از نوع  چدن خاکسری  GG 25، GGG 40، چدن نشکن، برنز و یا استنلس استیل ریخته گری شده است

 

پروانه

بر طبق استاندارد NFPA 20 و UL 448-FM 1311، پروانه بوستر پمپ های آتشنشانی یا باید برنز باشند و یا استنلس استیل. پروانه چدنی هرگز نباید در بوستر پمپ های آتشنشانی استفاده گردند.

 

محور

محور بوستر پمپ باید استنلس استیل باشد. بعلاوه استانداردهای FM 1311 و UL 448 قوانین واضحی جهت طراحی محور بوستر پمپ های آتشنشانی عنوان کرده اند.

 

آب بندی

نوار گرافیتی نوع بدون آزبست

 

یاتاقانها

بلبرینگ های روانکاری شده با گریس. بلبرینگ ها باید به حد کافی استحکام داشته باشند تا حداقل ۵۰۰۰ساعت در ماکزیمم بار دوام آورند.

 

منحنی عملکرد بوستر پمپ های آتشنشانی:

بر طبق استاندارد

 

موتورهای الکتریکی

الکتروموتورها می بایست بر طبق استاندارد باشند

 

 دیزل موتورها

- موتورهای دیزلی استفاده شده در بوستر پمپ آتش نشانی ، می بایست قابل اطمینان، با کیفیت بالا و برای سیستم های آتشنشانی طراحی شده باشد.

 

- در حالتی که موتور دیزل انتخاب شده است، می بایست دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا مورد توجه قرار گیرد.

 

- بوستر پمپ و دیزل موتور می بایست توسط کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپله شوند.

 

- دیزل موتورها می بایست مجهز به گاورنر باشند و قابلیت تنظیم سرعت دیزل بین ۱۰درصد شات اف و ماکزیمم بار کاری بوستر پمپ را داشته باشد.

 

- دیزل موتور باید دارای دستگاه خاموش کننده افزایش سرعت Over speed shut-down device باشد که وقتی سرعت ۲۰درصد افزایش می یابد دیزل خاموش گردد.

 

- موتور می بایست مجهز به سرعت سنج Tachometer باشد.

 

- موتور می بایست داری گیج فشار روغن باشد.

 

- موتور می بایست دارای نشانگر دما باشد.

 

- تمام نشانگر های کنترلی موتور می بایستی به طور مناسبی به تابلو کنترل متصل گردند.

 

- هر دیزل موتور می بایستی مجهز به دو باتری ذخیره باشد.

 

- هر باتری می بایستی دو برابر ظرفیت برای نگه داشتن سرعت میل لنگ که توسط سازنده توصیه شده است، دارا باشد.

 

- هر دو باتری می بایستی دارای کنتاکتورهای دستی کنترلی باشند تا وارد مدار گردند.

 

 

تجهیزات جانبی

- شیرآلات مکش و رانش می بایستی از نوع دروازه ای OS&Y باشند.

 

- درمواقعی که بین قطر فلنج مکش و لوله مکش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل خارج از مرکز می بایست استفاده شود.

 

- درمواقعی که بین قطر فلنج رانش و لوله رانش اختلاف سایز وجود دارد، یک تبدیل مرکزی می بایست استفاده شود.

 

بوستر پمپ های آتشنشانی می بایستی دارای، شیر فشار شکن پوسته Casing relief valve، شیر تخلیه هوا در خروجی (برای بوستر پمپ های دو مکشه اسپلیت کیس) و فشار سنج باشند.