مزایای اتصالات الکتروفیوژن

ايمني بالا و حذف موانع و تعميرات
• سهولت و سرعت عمل در اجرا و صرفه جويي در زمان اجرا
• مقاومت بالا در زلزله و تنش هاي محيطيسه راهي الکتروفيوژن پلي اتيلن
• مقاومت شيميايي بالا
• انعطاف پذيري بالا و سبکي
• مصون از خوردگي
• مقاومت در برابر فشار و ضربه
• سهولت در نصب که موجب جلوگيري از خطاي احتمالي مجريان مي گردد
• حذف هدر رفتن گاز و آب در شبکه هاي گازرساني و آبرساني
• سطح جوش صاف
• سهولت در تميز کاري
• جلوگيري از نفوذ آلودگي به منطقه جوشکاري
• جلوگيري از موانع و خسارات

جوش الکتروفيوژن شامل مراحل ذيل مي باشد :
• آماده سازي لوله برطرف کردن زايده‌ها و پاک سازي آلودگي‌ها
• علامت گذاري محل اتصال بر روي لوله,ساييدن سطح لوله
• هم راستا سازي,اعمال کرنش مجدد بر لوله يا اتصال
• اعمال جريان الکتريکيزانو 45 الکتروفيوژن پلي اتيلن
• خنک کردن, باز کردن گيره‌ها
• مستندسازي فرآيند
• پرداخت نهايي,تميز کاري و زدايش آلودگي

در عمليات جوش الکتريکي رعايت نکات زير لازم مي باشد:
1- پخش حرارت به صورت يکنواخت در طول جوش باشد.
2- درجه حرارت و فشار قسمت ذوب شده به دقت کنترل شود.
3- از وارد شدن آسيب به سيم پيچ کوپلر جلوگيري به عمل آيد.
4- حفاظت لازم قبل، در حين و بعد از انجام اتصال ضروري است.
5- زمان مناسب براي الکتروفيوژن در نظر گرفته شود.
6- لوله به صورت عمود بر محور آن بريده شود و زبري‌ها با سمباده صاف و دوسر لوله تميز شود.
7- هر نوع کثيفي از روي لوله پاک گردد.
8- قطعه اتصالي را در محل آماده نموده و از نظر تميزي معاينه گردد.
9- قسمت تراشيده شده لوله با مواد مناسب تميز شود. (مانند ايزو پروپانول)
10- براي هر اتصال از اين نوع، استفاده از گيره، براي نگهداري مجموعه در حال اتصال ضروري است.اتصالات الکتروفيوژن
11- با توجه به مشخصه‌هاي مورد نياز از نظر ولتاژ و زمان جوش، کنترل‌هاي لازم به عمل آيد.
12- سيستم اتصال در داخل گيره، تا گيرايش کامل باقي خواهد ماند.